Now showing items 1-2 of 2

  • Most na místní komunikaci 

    Nečasová, Pavla
    Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu o čtyřech polích. Most převádí místní komunikaci Žernov-Přerov přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Pro podrobné zpracování ...
  • Most na silnici II/379 

    Kubíček, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta ...