Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza bateriových hmot metodami EDS 

    Vídeňský, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými ...
  • Vliv pracovních podmínek v ESEM na výsledky EDS 

    Pospíchal, David
    Bakalářská práce se zabývá energiově disperzní spektroskopií a detekcí charakteristického rentgenového záření v oblasti environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Cílem semestrální práce je porovnat výsledky ...