Now showing items 1-2 of 2

  • Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik 

    Velecký, Pavel
    Jednou z variant, jak navrhnout parametry spojitého regulátoru, je použít metodu typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky. Jedná se o frekvenční metodu, založenou na volbě tvaru typizované logaritmické ...
  • Řízení regulovaných soustav vyšších řádů 

    Zvara, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušováním přenosů proporcionálních a integračních nekmitavých regulovaných soustav vyšších řádů. Je provedeno zjednodušení různými způsoby a navrženy parametrů regulátorů. Pro seřízení ...