Now showing items 1-2 of 2

  • Residential Satisfaction in Different Urban Structures 

    Matyášová, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
    Tento článek porovnává výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, které v rámci projektu GA17-26104S: Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území proběhlo v pěti ...
  • Study of Three Residential Complexes in the City of Vienna 

    Matyášová, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Tato studie se v rámci výzkumného úkolu projektu GA ČR reg. č. 17- 26104S pod vedením doc. Kopáčika zabývá třemi obytnými soubory postavenými v jedné čtvrti města Vídeň. Jedná se o bytové soubory Frauen-Werk-Stadt, Compact ...