Now showing items 1-2 of 2

  • Motivační systém podniku 

    Jirátková, Dagmar
    Předmětem diplomové práce „Motivační systém podniku“ je analýza motivačního systému společnosti Královopolská, a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy motivace, motivačních ...
  • Návrhy na zdokonalení motivace zaměstnanců 

    Slováková, Martina
    Tato bakalářská práce je rozdělena do tří částí a zabývá se motivací a odměňováním pracovníků pomocí zaměstnaneckých výhod. První část je zaměřena na teoretické poznatky v oblasti motivace a definuje zaměstnanecké benefity. ...