Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza a návrh změn motivačního programu vybraného podniku 

    Kolářová, Renáta
    Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu firmy Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Zkoumá motivační program firmy, spokojenost zaměstnanců s motivačním programem, s jeho jednotlivými ...
  • Analýza motivace zaměstnanců a návrhy stimulačních nástrojů 

    Plíšková, Pavla
    Předmětem diplomové práce je vliv motivace a stimulace v podniku na pracovní výkon zaměstnanců. Vymezuje pojmy motivace a stimulace, určuje motivační zdroje a stimulační prostředky v podniku. Analyzuje situaci v podniku ...