Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

    Krčálová, Jana
    Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...
  • Spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů 

    Vaculčíková, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firem O2, Vodafone a T-Mobile. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který ...