Now showing items 1-10 of 10

 • Interní marketing jako CSR strategie firmy 

  Puttnerová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové strategii interního marketingu firmy Sanofi-aventis, s.r.o., MSD IT Global Innovation Center s.r.o. a Heineken Česká republika, a.s. na základě ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Podnikatelská etika v obchodních organizacích 

  Krupauerová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci podnikatelské etiky v obchodních organizacích. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech, které souvisí s etikou podnikání a společenskou odpovědnosti firem. V empirické ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...
 • Pokles životní úrovně preseniorské (55-65 let) a seniorské (65+) generace a faktory, které je ovlivňují 

  Durkáč, Ondřej
  Seniorská politika státu je z velké části zaměřena na aktivní život seniorů (např. Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017). Od tohoto nasměrování se obecně očekává delší setrvání seniorů ...
 • Sociální audit ve firmě GEOtest Brno, a. s. 

  Kristenová, Lenka
  Tato diplomová práce pojednává o aktuálním tématu, kterým je podnikatelská etika a společenská odpovědnost firem. Je zde obsažen přehled nejdůležitějších pojmů. Dále je zdokumentována situace ve firmě GEOtest Brno a proveden ...
 • Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit? 

  Černohorská, Lenka; Putnová, Anna (Akademické nakladatelství CERM, 2012)
 • Srovnání konceptů CSR ve vybraných firmách 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové praxi firmy ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. na základě uvedených teoretických východisek a kvalitativního výzkumu. Dále ...
 • Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti ve firmě 

  Kroužková, Michaela
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá konceptem CSR - společensky odpovědné firmy. Popisuje jednotlivé kroky v rámci implementace konceptu CSR. Praktická část se zabývá uplatněním konceptu CSR ve firmě, je vypracován ...