Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh na změnu právní formy podnikatelského subjektu 

  Krýsa, Pavel
  Přeměna obchodní společnosti formou změny právní formy společnosti je složitým procesem díky kterému proběhne celá řada změn ve struktuře podniku Tento krok je důsledkem dynamického růstu, který společnost zažívá v poslední ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

  Mánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Nefinanční příčiny úpadků malých a středních podniků 

  Doležalová, Eva
  Předkládaná disertační práce se zabývá novými nefinančními příčinami úpadků malých a středních podniků. Vznik myšlenky vychází z úvah předních odborníků na České insolvenční právo, kteří se domnívají, že finanční tísni, ...
 • Optimalizace odměňování společníků v s.r.o 

  Hlavatá, Yvona
  Bakalářská práce se zaměřuje na možné formy odměňování společníků společností s ručením omezeným. Analyzuje dosavadní způsob odměňování společníka konkrétní společnosti a pomocí vytvořených modelů odměňování hledá ...
 • Optimalizace výplaty příjmů společníků a jednatelů od obchodní společnosti 

  Majtanová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci vyplácení příjmu společníka, který je zároveň i jednatelem obchodní společnosti s ručením omezeným. Analýza vyplácených příjmů dle jejich výše a druhu je základním podkladem pro ...