Now showing items 1-1 of 1

  • Harmonizace daně z příjmů fyzických osob v Evropské Unii 

    Pavlová, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se harmonizace daně z příjmů fyzických osob. V úvodu se bude zabývat údaji o vzniku Evropské Unie a společném trhu a také již dosaženého stupně harmonizace daně z ...