Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

    Poláchová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského modelu a vytvořením podnikatelského plánu pro založení malého podniku vyrábějícího slané zákusky v Brně. V první části práce jsou uvedeny informace sloužící jako podklady ...
  • Strategie rozvoje malého rodinného podniku 

    Papp, Marek
    Diplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se daného tématu. Na základě teoretických poznatků je poté provedena analytická část, která ...