Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balák, Tomáš
  Zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, odhalenie problémov a navrhnutie riešení. Pre svoju prácu som si vybral stredne veľkú stavebnú spoločnosť Sestav s. r. o.. Všetky údaje, ktoré pre ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Janeková, Jana
  Diplomová práca je zameraná na hodnotenie finančnej výkonnosti spoločnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. pomocou metódy benchmarking. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám, ...
 • Hodnocení výkonnosti podnikatelského subjektu pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Bartoš, Marek
  Bakalárska práca sa zameriava na vyhodnotenie spoločnosti WINTERBERG Skalica, s.r.o., z pohľadu finančnej situácie. V prvej časti sú vymedzené základné ciele tejto práce. Nasledujú teoretické východiská práce, kde popisujem ...
 • Každodennost 

  Rišiaňová, Zuzana
  Formou kresby v tablete ilustrujem portréty ľudí vyťahujem ich z elektronickej podoby sociálnych sietí a následne vytváram objekt v ktorom ich inštalujem na závesný vešiak v podobe kabátov.
 • Návrh na organizační změnu malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o organizačnej zmene malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu, návrhu organizačnej zmeny a prevedenie návrhu. Výsledkom práce sú návrhy ...
 • Návrh na změnu systému řízení malé firmy 

  Danovič, Marcel
  Bakalárska práca pojednáva o zmene systému riadenia malej spoločnosti. Predmetom tejto práce je výber vhodných analýz, prevedenie analýzy súčasného stavu a návrh systému riadenia podľa manažérskych funkcií. Výsledkom práce ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zelenák, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému vybranej spoločnosti KMO Slovakia, s.r.o. a návrhom zmien v podobe úpravy práce s ním. Práca obsahuje základné teoretické východiská, ktoré sú následne využívané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tománek, Michal
  Predmetom tejto Diplomovej práce je posúdenie informačného systému v zvolenej spoločnosti Ryba Žilina s.r.o.. V tejto fáze posudzovania sa vychádza z rozsiahlych analýz a zistení. Po vyhodnotení použitých analytických metód ...
 • Rozvoj obchodních aktivit pro vybranou společnost 

  Horvátová, Lenka
  Táto diplomová práca sa zameriava na rozvoj obchodných aktivít dcérskej spoločnosti Rhenus Logistics, s.r.o., ktorá pôsobí na trhu logistických služieb. Firma sa sústreďuje na jej vlastný rozvoj, upevnenie pozície na trhu ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Ľuptáková, Lenka
  Budovu radnice so spoločenskou sálou navrhujem v lokalite pri poliklinike. V súčasnosti sa tam nachádza rozšírená spevnená plocha, ktorá sa počas trvania sídliska ustálila v povedomí obyvateľov ako priestor, na ktorom sa ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Hradec, Miloš
  Novodobá forma bývania pre študentov. Každé poschodie je ako jeden veľký byt.
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Melicherík, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozborom finančnej výkonnosti podniku ŽOS Zvolen a.s. pomocou štatistických metód. V prvej, teoretickej, časti práce je spracovaná problematika finančnej analýzy, regresnej analýzy a časových ...