Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dřevobetonové spřažené stropní konstrukce 

    Válek, Jakub
    Rekonstrukce u stávajících domů je v dnešní době častá problematika. Práce pojednává o možnostech zesílení dřevěných stropů se zaměřením na zesílení stropu nadbetonovanou deskou. Takto řešená sanace stropu je žádoucí z ...
  • Ověření spolupůsobení základové desky a piloty 

    Kozáková, Marcela
    Předkládaná dizertační práce se zabývá otázkou spolupůsobení plošného zakládání prostřednictvím základové desky a hlubinného zakládání v podobě vrtaných pilot v případě skeletové konstrukce. Konkrétně je problematika ...