Now showing items 1-7 of 7

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Kohlhammer, Peter
  Projekt sa zaoberá využitím územia na hranici mestského jadra a obytnej zóny. V prvej fáze nastáva predelenie parcely a zamýšľanej zástavby prúdom ľudí na dve časti. Vytvorí sa tak priechod, ktorý síce obmedzuje dopravu, ...
 • EX/POZÍCIA 

  Brinzová, Marianna
  Diplomová s názvom Ex/pozícia je projekt, výstava, priestorová intervencia, ktorá si ako tému a objekt svojho skúmania (analýzy a záujmu) stanovuje sám seba. Ex/pozícia je výstavou o výstave, projektom o projekte, úvahou ...
 • ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita) 

  Janečková, Zuzana
  Dizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania ...
 • Len len 

  Sádecká, Lucia
  Len len je o procese. Koreniacom v environmentálnych otázkach a odrážajúci procesuálnosť vzniku umeleckého diela. Procese od výroby k produktu, od tradície k súčasnosti, od spomienky k skúsenosti, od rýchleho k pomalému, ...
 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Galková, Ivana
  Abstrakt Návrh zastavuje územie štyrmi administratívnymi objektmi, ktoré slúžia ako park informačných technológií. Komplex zaujme významnú polohu na okruhu ako symbol budúcnosti Brna. Budovy sú obklopené verejným priestorom. ...
 • Programové nástroje pro týmovou práci - groupware 

  Mészáros, Gergely
  Práca prináša a systematizuje najnovšie poznatky z oblasti programových nástrojov pre tímovú spoluprácu. V práci je sústredená pozornosť na riešenie praktických otázok a problémov, ktoré sa vyskytnú počas práce v tímu. ...
 • Tvorba strategických partnerstiev vo vybranom regióne 

  Sághy Estélyi, Kristína
  Dizertačná práca sa venuje problematike tvorby strategických partnerstiev medzi malými a strednými podnikmi. Jej cieľom je skúmať postoje podnikov k strategickej spolupráci a charakterizovať spoluprácu podnikov v rámci ...