Now showing items 1-2 of 2

  • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

    Šrotová, Zuzana
    Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a ...
  • Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele 

    Dvořáčková, Šárka
    Disertační práce s názvem Optimalizace procesu veřejného projektu z pohledu zadavatele ukazuje na proces zadávání zakázek jak formou veřejné zakázky, tak především formou PPP (Public Private Partnership). Hlavním cílem ...