Now showing items 1-2 of 2

  • Organizace volejbalového turnaje 

    Žejdlová, Kristýna
    Tato bakalářská práce je zaměřena na organizaci turnaje v plážovém volejbale. V teoretické části se zabýváme jednotlivými složkami marketingu. Praktická část se zaměřuje na samotnou organizaci turnaje a jeho následné vyhodnocení.
  • Provoz a řízení klubu sportovní brokové střelby 

    Herberger, Daniel
    Předmětem této práce je analýza, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení provozu sportovně střeleckého klubu SSK Activ Sport. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska související s danou problematikou, praktická ...