Now showing items 1-6 of 6

 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Krejčová, Zdenka
  Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. Urbanistickým problémem současného území je špatný technický stav budov, nevyhovující funkce objektů. Hlavní část práce ...
 • Návrh na založení malého podniku 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové ...
 • Relaxačně sportovní objekt s ubytováním 

  Richtárik, Radovan
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace Relaxačně sportovního objektu s ubytováním v Suchdole nad Odrou. Polyfunkční dům je třípodlažní a částečně podsklepený, zastřešení je po celém objektu plochou ...
 • Sportovní centrum 

  Hlaváček, Petr
  Novostavba nepodsklepeného, dvoupodlažního sportovního centra. Objekt je založen na základových pasech. Základová spára je v nezámrzné hloubce. Konstrukční systém objektu je obousměrný. Svislé nosné i nenosné zdivo tvoří ...
 • Sportovní centrum 

  Lošonský, Jakub
  Predmetom diplomovej práce je novostavba športového centra. Tento objekt je samostatne stojaci, nachádza sa v rovinatom teréne v meste Brno. Stavba má suterén a dve nadzemné podlažia. V suteréne sa nachádza technické zázemie ...
 • Sportovní centrum s mateřskou školou 

  Schwarz, Vojtěch
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci ke sportovnímu centru s mateřskou školou. Objekt má tři kaskádovitě jdoucí podlaží. Funkčně je objekt rozdělen na dvě části, sportovní halu a mateřskou školu s kuchyní. ...