Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a optimalizace řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919 o.s. 

  Lochman, Jan
  Bakalářská práce prostřednictvím analýzy řeší optimalizaci a řízení vybraného fotbalového klubu. V teoretické části jsou zpracovány obecné informace z oblasti managementu, analýz, metod sběru informací a sportu. Praktická ...
 • Marketingová komunikace 

  Šmahelová, Nina
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací vybraného sportovního klubu v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...
 • Městské lázně 

  Vrbka, Jan
  Mohou městské lázně, postavené za hotelem Voroněž, obstát v konkurenci s ostatním koupališti? Skutečným klíčem k trvalé udržitelnosti je specifická atmosféra. Lázně se zvedají od země, aby nabídly výhledy do okolí a na ...
 • Optimalizace organizační struktury fotbalového klubu SK HS Kroměříž 

  Šturma, Zdeněk
  Předmětem bakalářské práce je analýza organizační struktury vybraného fotbalového klubu a její optimalizace. V teoretické části jsou zpracovány informace o organizačních strukturách ve sportovních klubech, jejich využití ...
 • Vzduchotechnika sportovního klubu 

  Valkovič, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnutie vzduchotechniky pre hotel s futbalovým ihriskom. Riešené sú izby pre hostí a administratíva časť budovy. Navrhnuté sú vetracie jednotky vráta-ne spätného získavania tepla, ktoré sú ...
 • Webová aplikace sportovního klubu 

  Rochovanský, František
  Tato práce vznikla podle zadání florbalového klubu Slovácký FBK. Klade si za cíl vytvořit informační systém, který usnadní činnost sekretariátu většího sportovního klubu. Systém umožňuje vedení veškeré agendy spojené ...