Now showing items 1-8 of 8

 • Inovace marketingové strategie mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu a marketingové strategie. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingové ...
 • Inovace marketingového plánu mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingového plánu pro Beskydskou laťku. ...
 • Marketingový mix hokejového klubu PSG Zlín 

  Šturma, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rozborem marketingového mixu hokejového klubu PSG Zlín. První teoretická část rozebírá obecné pojmy marketingu, marketingové prostředí, jednotlivé nástroje marketingového mixu a jejich uplatnění ...
 • Model sportovních služeb v elektronickém obchodování 

  Moťka, Pavel
  Tato práce se zabývá otázkou nástrojů elektronického obchodování. Ve své první části se zaměřuje na vymezení termínu elektronické obchodování a na analýzu základních vztahů v elektronickém obchodu, současných trendů a ...
 • Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub 

  Bureš, Michal
  Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Krejčíčková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na současnou marketingovou strategii profesionálního hokejového klubu HC Vítkovice Ridera s cílem navrhnout změny v marketingové strategii, které by mohl klub využívat v nadcházející sezoně. Na ...
 • Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu 

  Hlavatá, Michaela
  Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie Českého atletického svazu. První část práce definuje teoretická východiska, objasňuje terminologii marketingu a marketingové strategie. V praktické části jsou zjišťovaná ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu 

  Bureš, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání marketingového mixu vybraného hokejového klubu. Teoretického uvedení poznatků z oblasti marketingu v první části práce je dále využito k analyzování současných ...