Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh marketingové strategie hokejového klubu PSG Zlín 

  Adamík, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem marketingové strategie hokejového klubu. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. Praktická část analyzuje současnou ...
 • Inovace marketingové strategie mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu a marketingové strategie. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingové ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Cupalová, Nicol
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. ...
 • Inovace marketingového plánu mezinárodních atletických závodů ve skoku vysokém 

  Douchová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu pro Beskydskou laťku. V teoretické části je definována terminologie marketingu. Praktická část je zaměřena na samotný návrh marketingového plánu pro Beskydskou laťku. ...
 • Marketingová strategie vznikající florbalové akademie 

  Fiala, Marek
  Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených ...
 • Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub 

  Bureš, Michal
  Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových ...
 • Návrh komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu 

  Vojáček, Filip
  Hlavním cílem této diplomové práce jsou návrhy na zlepšení komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu Cavaliers Brno na základě analýzy a zhodnocení stávajícího komunikačního mixu organizace. V teoretické části jsou ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Krejčíčková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na současnou marketingovou strategii profesionálního hokejového klubu HC Vítkovice Ridera s cílem navrhnout změny v marketingové strategii, které by mohl klub využívat v nadcházející sezoně. Na ...
 • Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu 

  Hlavatá, Michaela
  Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie Českého atletického svazu. První část práce definuje teoretická východiska, objasňuje terminologii marketingu a marketingové strategie. V praktické části jsou zjišťovaná ...
 • Návrh změn marketingového mixu vybraného hokejového klubu 

  Bureš, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využívání marketingového mixu vybraného hokejového klubu. Teoretického uvedení poznatků z oblasti marketingu v první části práce je dále využito k analyzování současných ...
 • Vytvoření agentury pro rozvoj profesionálního tenisu v České republice 

  Valigura, Radim
  Cílem této práce je vytvořit firmu (agenturu), jejíž hlavní činností je pomáhat českým profesionálním tenistům na přední příčky světového žebříčku, a to jak na bázi technické, kondiční a dynamicko-mentální přípravy, tak i ...