Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a optimalizace řízení sportovního klubu v amatérské hokejové lize 

  Václavík, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci řízení amatérského hokejového klubu. Hlavním cílem této práce je navrhnout nástroj managementu, který bude efektivně řešit analýzou zjištěné problémy.
 • Analýza fotbalového klubu a optimalizace jeho řízení 

  Maťašovský, Martin
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jeho řízení. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí ...
 • Analýza organizace a řízení fotbalového klubu Břeclav 

  Zezula, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza fotbalového klubu Břeclav a optimalizace jejího řízení. V první části práce popisuji teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí SWOT analýzy, popisuji jeho organizační ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí teoretická východiska, v další pak ...
 • Analýza vybrané instituce - fotbalový klub TJ Start Brno 

  Jirátko, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením fotbalového klubu TJ Start Brno prostřednictvím analýz vnějšího a vnitřního okolí, mezi které patří SLEPTE analýza, SWOT analýza a model pěti konkurenčních sil. Teoretická část ...
 • Analýza vybraného volejbalového klubu 

  Karnišová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá analyzováním volejbalového klubu TJ Junior Brno. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a analýzy, které jsou následně využity v analytické části. Ke zjištění současného stavu fungování ...
 • Analýza vysokoškolských sportovních klubů v České republice 

  Gálová, Ivana
  Předmětem bakalářské práce je analyzovat vybrané vysokoškolské sportovní kluby v České republice. Práce je zaměřena především na možné způsoby financování těchto klubů a jejich porovnání.
 • Identifikace rizik zvoleného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Maťašovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje analýze firmy MSK Břeclav s.r.o., identifikaci jednotlivých rizik společnosti a následné optimalizaci jejího řízení a zajištění finanční stability. Práce je rozdělena na několik částí. První uvádí ...
 • Informační systém sportovního klubu 

  Braun, Daniel
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která bude využívána jako informační systém sportovního klubu TJ Sokol Kolín. Přihlášeným uživatelům má poskytnout možnost spravovat svůj profil, komunikovat mezi sebou ...
 • Marketing vybraného sportovního zařízení 

  Maštalíř, Adam
  Bakalářská práce Marketing vybraného sportovního zařízení se zabývá analýzou současného stavu marketingu házenkářského klubu Handball KP Brno s cílem vytvořit doporučení na jeho zlepšení. Teoretická část uvádí do problematiky ...
 • Návrh inovace mezinárodní sportovní akce 

  Bráblík, Richard
  Bakalářská práce se zabývá popisem a analýzou mezinárodního závodu chlapců a dívek ve sportovní gymnastice Memoriálu Jana Gajdoše. Práce je rozdělena na několik částí. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Kaňa, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá marketingovým mixem fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola definuje základní teoretické termíny v pojetí marketingu. Hlavním cílem ...
 • Optimalizace nákladů na činnost vybraného sportovního klubu 

  Toman, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje popisu a analýze činností hokejového klubu HC ORLI ZNOJMO, s.r.o. a následné optimalizaci vybraných činností (nákladů na jeho chod). Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury fotbalového klubu 

  Selinger, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze fotbalového klubu FC Slovan Rosice a následné optimalizaci jeho organizační struktury. Práce je rozdělena do tří části. V první popisuji teoretická východiska, ve druhé rozeberu fungování ...
 • Optimalizace rozvoje organizační struktury vybraného sportovního klubu 

  Bosák, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci chodu hokejového klubu HC ZUBR Přerov, s.r.o., která vychází z popisu a analýzy činností tohoto hokejového klubu. Práce je rozdělena na několik částí. V první části uvádí ...
 • Prostředí sportovního klubu, organizace, řízení 

  Chovanec, Marek
  Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit řízení a organizaci ve vybrané firmě – sportovním klubu FC Zbrojovka Brno. V práci je ukázána organizační struktura, rozdělení funkcí a jejich závislost v tomto typu ...
 • Prostředí, organizace a řízení sportovního klubu HC Kometa Brno 

  Dufek, Robin
  Cílem předkládané bakalářské práce je analyzovat vybraný hokejový klub z hlediska řízení a organizační struktury. Práce je rozdělena do tří částí, přičemž v první, teoretické části, se zaobírám organizační strukturou, ...
 • Sportovní klub 

  Patočka, Jan
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby Sportovního klubu v obci polička. Jedná se o objekt určený pro sportovní aktivity veřejnosti s kavárnou a obchodem se sportovními potřebami. Objekt tvoří dvě nadzemní ...
 • Uplatnění marketingu v řízení sportovního klubu 

  Chovanec, Marek
  Cílem této diplomové práce je navržení marketingové strategie ve vybrané firmě – sportovním klubu HC Oceláři Třinec. Během řešení problému jsem definoval několik dílčích cílů. Prvním je zpracování analýzy společnosti z ...
 • Využití knowledge managementu ve sportovním prostředí 

  Juránek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na využití metody knowledge managementu v tuzemském sportovním prostředí. V teoretické části vysvětlím pojmy, ze kterých budu vycházet v praktické části svojí práce. Následně budu zkoumat do ...