Now showing items 1-7 of 7

 • Ekonomická analýza sportovního areálu Pod Palackého vrchem v Brně 

  Šatníková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na celkovou analýzu multifunkčního komplexu Sportovního areálu Pod Palackého vrchem Vysokého učení technického v Brně. Pomocí vybraných analýz vnějšího a vnitřního prostředí je posouzeno správné ...
 • Přestavba zemědělského objektu 

  Haltmar, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k přestavbě bývalého zemědělského objektu na sportovní centrum s ubytováním. Stávající objekt je dvoupodlažní, tvaru podélného obdélníku. K již stojící ...
 • PŘÍMĚSTSKÁ REKREAČNÍ ZÓNA – AREÁL PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ 

  Pavlasová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je návrh areálu přírodního koupaliště. Cílem je vytvořit prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a bezpečně. V areálu jsem navrženy čtyři objekty, vstupní budova s pokladnou, šatny, občerstvení ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Sportovní klub 

  Měřínský, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je objekt sportovního klubu, který je částečně podsklepený samostatně stojící na mírně svažité ploše s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Zastřešení je řešeno nad jednou částí ...
 • Tvorba projektu Talent management v podmínkách sportovního zařízení 

  Tyksa, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu talent managmentu v podmínkách sportovního klubu TJ Spartak Přerov. K tomu byly využity metody otevřeného rozhovoru, analýzy dokumentů. Na základě SWOT a PEST analýzy byly ...
 • Vytvoření agentury pro rozvoj profesionálního tenisu v České republice 

  Valigura, Radim
  Cílem této práce je vytvořit firmu (agenturu), jejíž hlavní činností je pomáhat českým profesionálním tenistům na přední příčky světového žebříčku, a to jak na bázi technické, kondiční a dynamicko-mentální přípravy, tak i ...