Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza a návrh marketingové strategie hokejového klubu PSG Zlín 

  Adamík, Karel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem marketingové strategie hokejového klubu. Teoretická část se zaměřuje na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. Praktická část analyzuje současnou ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Cupalová, Nicol
  Bakalářská práce se zabývá inovací marketingové strategie pro vybranou sportovní akci GALA DANCE STARLET 2014. Teoretická východiska práce se zaměřují na obecnou teorii marketingu, specifika a trendy sportovního marketingu. ...
 • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

  Zezula, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Marketingová strategie vznikající florbalové akademie 

  Fiala, Marek
  Diplomová práce sleduje problematiku marketingové strategie a její tvorby pro vznikající Florbalovou akademii. Základem pro tvorbu marketingové strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace zvolených ...
 • Návrh komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu 

  Vojáček, Filip
  Hlavním cílem této diplomové práce jsou návrhy na zlepšení komunikačního mixu univerzitního hokejového klubu Cavaliers Brno na základě analýzy a zhodnocení stávajícího komunikačního mixu organizace. V teoretické části jsou ...
 • Vytvoření agentury pro rozvoj profesionálního tenisu v České republice 

  Valigura, Radim
  Cílem této práce je vytvořit firmu (agenturu), jejíž hlavní činností je pomáhat českým profesionálním tenistům na přední příčky světového žebříčku, a to jak na bázi technické, kondiční a dynamicko-mentální přípravy, tak i ...