Now showing items 1-18 of 18

 • Aditiva pro paliva moderních spalovacích motorů 

  Mach, Petr
  Cílem této bakalářské práce je poskytnutí podrobné rešerše o palivových aditivech, zejména jejich vlivu na usazeniny ve spalovacích motorech, opotřebení a životnost motorů a s tím i spjatý vliv na spotřebu paliva. První ...
 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Hnací ústrojí vozidel Octavia 

  Pavličík, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje hnací ústrojí vozidel Škoda Octavia, která se používala od počátku výroby tohoto vozu do současnosti. Práce má dvě hlavní části. První kapitola se zaměřuje na pohonné jednotky. Každý motor ...
 • Konstrukce palubního počítače pro motocykl 

  Rulc, Martin
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a realizací Palubního počítače pro motocykl sloužícího především jako informační prvek o rychlosti a spotřebě paliva motocyklu. Základním zaměřením práce je návrh zařízení s grafickým ...
 • Letecké motory pro letouny do 2000 kg 

  Loutocký, Jiří
  Tato bakalářská práce byla vytvořena jako databáze certifikovaných leteckých motorů pro letouny o váze 450 - 2000 kg. Je rozdělena do několika částí zabývajících se různým pojetím zpracování. V první části jsou uvedeni ...
 • Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel 

  Polcar, Adam; Čupera, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel
 • Nasazení electric taxi v reálném provozu 

  Koláček, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá v současné době vyvíjeným elektrickým pohonným systémem sloužícím k pohybu letadel po zemi. Jejím obsahem je popis tohoto systému, požadavky na něj kladené a dostupná řešení, dále pak popis a ...
 • Návrh otopného systému rodinného domu 

  Taclík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem tepelných ztrát rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími, výběrem tří zdrojů tepla a navržením otopných těles na pokrytí těchto ztrát. Zároveň tato práce obsahuje výpočet spotřeby ...
 • Návrh pohonu prototypu pro Shell Eco-marathon 

  Skácelík, Radek
  V bakalářské práci je řešeno pohonné ústrojí soutěžního vozu. V úvodu jsou shrnuta pravidla soutěže. Dále jsou řešeny jízdní odpory a varianty pohonného ústrojí vozidla, jehož hlavním cílem je dosáhnout nízké spotřeby. ...
 • Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu 

  Šoc, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením spotřeby, rychlosti a ujeté vzdálenosti motocyklu. Vysvětluje principy těchto měření. Popisuje návrh a realizaci zařízení, které umožňuje tato měření provádět a následně detailně analyzovat.
 • Přehled prostředků pro snižování indukovaného odporu 

  Mazánek, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření přehledu prostředků pro snižování indukovaného odporu na křídle letounu. Popisuje vznik indukovaného odporu a jeho změny za letu. Dále se bakalářská práce zabývá geometrickými ...
 • Soudní znalec a otázky spotřeby paliva vozidlových motorů 

  Štěrba, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Článek pojednává o požadavcích na měření spotřeby paliva silničních vozidel, formátech údajů a vlivu vnějších podmínek na její velikost. Upozorňuje na typická úskalí při jejím vyhodnocování. Příspěvek byl prezentován na ...
 • Variabilní ventilové rozvody 

  Věříš, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na variabilní ventilové rozvody a jejich vliv především na zážehové motory. Popisuje princip jejich funkce, vzájemné porovnání, stručnou historii a pohled na možný budoucí vývoj. Součástí ...
 • Vliv silových účinků horního táhla tříbodového závěsu na vybrané parametry traktorových souprav 

  Roleček, Jaroslav
  V diplomové práci je popsána metodika laboratorního a terénního měření traktorů a traktorových souprav. Práce dále obsahuje grafické a tabulkové zpracování dat z měření a následné vyhodnocení dosažených výsledků. Zabývá ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
 • Výpočtová studie Millerova cyklu benzínového motoru s turbodmychadlem 

  Černý, Roman
  Práce se zabývá rozborem problematiky Millerova oběhu a jeho praktickou aplikací pro přeplňovaný zážehový motor. Na základě citlivostní analýzy limitů ovlivňujících tepelnou účinnost Millerova ideálního oběhu je zpracován ...
 • Zavedení a provoz supersonického business jetu 

  Kincová, Daniela
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení a provozu nadzvukových business jetů. V dnešní době se v civilní letecké přepravě, po ukončení provozu Concordu, žádná nadzvuková letadla nevyskytují. V dnešní době existuje mnoho ...
 • Zkušební stav pro zkoušení chladičů 

  Kleger, Ondřej
  Emisní limity a ekonomická situace tlačí přes kupující sílu výrobce automobilu k tvorbě úspornějších vozidel. Jedním z prvků jenž může nepřímo snížit např. spotřebu paliva je chladič spalovacího agregátu. Konstrukce tohoto ...