Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace nástrojů řízení a automatizace administrativních procesů 

  Brada, Jan
  Neustálý růst množství dat a informací vyžaduje stále propracovanější metody a postupy pro jejich zpracování. S objemem zpracovávaných dat roste i komplexnost informačních systému a jejich specializovaných subsystémů. ...
 • Automatická konfigurace pracovních stanic Cisco akademie 

  Homolka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku práce se vzdálenými stanicemi spojenou se správou laboratoře Cisco akademie. Operace se stanicemi, tedy správa laboratoře, je prováděna v prostředí operačních systémů Linux. První ...
 • Bilingový systém a monitorování hovorů pro PBX Asterisk 

  Depiak, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu účtovacího systému s možnosti monitorování jednotlivých hovorů pro softwarovou ústřednu Asterisk. Účtování hovorů lze přizpůsobit pomocí skupin jednotlivých pravidel, skládající ...
 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • Centralizace správy experimentální datové sítě 

  Meixner, Jaroslav
  Tématem této diplomové práce je návrh a realizace správy centralizované experimentální sítě v laboratoři konvergovaných síťových technologií. Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodu práce jsou popsány obecné ...
 • GUI nástroj na měření zranitelností systémů pomocí knihovny OpenSCAP 

  Oberreiter, Vladimír
  Tato diplomová práce popisuje standardy SCAP (Security Content Automation Protocol) pro zjišťování úrovně zabezpečení systémů a knihovnu OpenSCAP, poskytující rozhraní ke standardům SCAP. Dále se zabývá návrhem a implementací ...
 • Klient pro on-line komunikaci 

  Húserka, Jozef
  Hlavným zameraním tejto práce je protokol XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) a jeho implementácia do on-line klienta v programovacom jazyku JAVA. Účelom XMPP protokolu je doručovanie správ v reálnom čase ...
 • Klient pro správu herních serverů 

  Cigán, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis herních serverů pro nejhranější herní tituly. Podrobně jsou rozebrány rozdíly mezi jednotlivými herními servery a možnostmi jejich ovládání. Dále je zde rozebrána struktura a ...
 • Modul pro správu úkolů do systému NLPIS 

  Žurek, Aleš
  Tato bakalářská práce analyzuje dosavadní informační systém NLPIS a jeho součásti. Obsahuje návrh a implementaci, která rozšiřuje dosavadní možnosti systému NLPIS a upravuje jeho součásti. Zaměřuje se přitom na správu úkolů ...
 • Nástroj pro efektivní řízení činnosti na projektu 

  Stodolová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá správou diplomových prací a organizací činnosti při jejich tvorbě. Cílem bylo navrhnout a vytvořit systém pro studenty a vedoucí. Výsledkem je webová aplikace implementovaná v jazyce Ruby s ...
 • Nástroj pro snazší zabezpečení počítačů s OS Linux 

  Barabas, Maroš
  Účelem práce je příblížit čtenáři nové přístupy při zjištování a odstraňování zranitelností v oblasti počítačové bezpečnosti a navrhnout nový systém na zlepšení bezpečnosti v počítačích s operačním systémem Linux. Tento ...
 • Návrh LAN pro ÚTKO 

  Kučera, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a správou počítačové sítě typu Ethernet pro Ústav telekomunikaci na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií se sídlem v Brně. V první části práce jsou popsány jednotlivé ...
 • Otevřená platforma mobilního telefonu 

  Malinčík, Ondrej
  Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...
 • Reportovací nástroj nad git 

  Nečas, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá implementací softwarového nástroje pro vytváření a vizualizaci statistických informací o práci v souborech, které sleduje systém správy verzí - Git. Systém Git nemá funkce pro grafické znázornění ...
 • Správa aplikace apache webovým rozhraním 

  Hošek, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro konfiguraci Apache serveru. Rozebírá problematiku konfigurace a jejích možných řešení. Pro výslednou aplikaci byl zvolen skriptovací jazyk PHP, s ukládáním dat ...
 • Správa nahrávání aplikací na ARM zařízení 

  Hrvol, Marek
  Záměrem práce je usnadnění nasazování Internetu věcí v domácnostech nebo malých firmách a také zvýšit udržitelnost vytvořené sítě. Webová aplikace slouží ke správě aplikací napříč ARM jedno-deskovými zařízeními. Umožňuje ...
 • Správa sítí s Mobile IP pomocí SNMP 

  Závodný, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je prozkoumání možností využití protokolu SNMP pro správu aktivních prvků, které poskytují služby protokolu Mobile IP. První dvě kapitoly se zabývají teoretickým rozborem protokolu Mobile IP a ...
 • Systém pro správu a komunikaci hlášení o problémech 

  Poremba, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre správu a komunikáciu hlásení o problémoch. Je v nej rozobratá problematika správy incidentov a problémov a dokumentácia ich životných cyklov. Práca ...
 • Systém pro správu sportovních týmů 

  Nowak, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou správy sportovních týmů. Analyzuje potřeby a požadavky sportovních týmů na systém, který by jim pomohl při organizaci jejich záležitostí v rámci týmu. V rámci práce byla také provedena ...
 • Tvorba aplikace pro evidenci firemních objednávek pomocí VBA 

  Trnka, Štěpán
  Tématem bakalářské práce je využití VBA v Microsoft Excel jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mé práci je navržena a vytvořena aplikace, která slouží ke správě objednávkového systému pro firmu Alebo. ...