Now showing items 1-1 of 1

  • Zjišťování izomorfizmu grafů v databázi 

    Stejskal, Roman
    Tato práce seznamuje s historií a základními pojmy teorie grafů. Popisuje problémy teorie grafů, možnou reprezentaci grafů a praktickou správu grafů v databázích. Zaměřuje se na problém izomorfizmu podgrafů a grafů. Uvádí ...