Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout informační systém pro správu identit, který bude poskytovat správu jejich životního cyklu s napojením na personální systém. Správu oprávnění a rozhraní pro napojení systémů fungujících ...
 • Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD 

  Cholasta, Jan
  SSH je jeden z nejpoužívanějších protokolů pro vzdálený přístup v Internetu. SSH je flexibilní a rozšiřitelný protokol, který se skládá ze tří hlavních součástí: SSH transportního protokolu, který obstarává důvěrnost, ...
 • Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím 

  Grešša, Pavol
  Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací autentizačního a autorizačního subsystému do prostředí webové distribuované aplikace. Unifikuje známe bezpečnostní modely k vytvoření univerzálního bezpečnostního ...
 • Vylepšení architektury systému správy identit ve firmě 

  Nop, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení stávající podoby systému správy identit ve firmě a navržení nové podoby za účelem zvýšení úrovně stability a informační bezpečnosti ve společnosti, primárně ve vztahu k systémům ...