Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení jakosti a řízení reklamací ve společnosti 

    Krčálová, Jana
    Diplomová práce se zabývá současným stavem systému řízení jakosti a řízení reklamací. Informace získané provedenou analýzou stavu ve společnosti vedou k navržení možností a metod, které povedou ke zlepšení řízení jakosti ...