Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Lališ, Roman
    Seminárna práca sa zameriava na finančné ukazatele a ich analýzu pomocou štatistickej metódy, konkrétne časovej rady, vo vybranom podniku. V teoretickej časti budú popísané jednotlivé ukazatele, s ktorými sa bude ďalej ...