Now showing items 1-20 of 46

 • Anonymizace videa 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnutie a vytvorenie automatického systému pre anonymizáciu videí. Tento systém na svoju činnosť využíva rôzne detektory objektov v obraze a taktiež aj aktívne sledovanie takto zdetekovaných objektov. ...
 • Aplikace mravenčích algoritmů 

  Kaščák, Imrich
  Práca sa zaoberá základným optimalizačným algoritmom Ant Colony Optimization (ACO) - Ant System (AS) a jeho rozšírením Ant Colony System (ACS) na probléme obchodného cestujúceho (TSP). Podstatou týchto algoritmov je nájdenie ...
 • Aplikace pro zpracování obrazu na platformě Android 

  Kiac, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou predom definovaných objektov z kamery daného zariadenie na platforme Android. Na spracovanie obrazu sú v práci použité nástroje a metódy z knižnice OpenCV. ...
 • Automatický přepis dodacích listů 

  Necpál, Dávid
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systému pre automatický prepis dodacích listov - dokumentov s pevnou štruktúrou. Riešenie práce je rozdelené do dvoch častí. Prvou časťou je detekcia čiar tabuliek a z nich ...
 • Automatizovaná detekce makromolekulárních komplexů z kvantitativních STEM snímků a výpočet jejich molekulární hmotnosti 

  Záchej, Samuel
  Bakalárska práca sa zaoberá spracovaním a analýzou obrazu z kvantitatívneho STEM mikroskopu. Práca popisuje princíp vzniku obrazu a metódy spracovania obrazu. Neodmysliteľnou súčasťou je popis vlastností a klasifikácia ...
 • Bin Picking pro 2D objekty 

  Robota, Jakub
  Cieľmi tejto bakalárskej práce bolo spracovanie problematiky bin pickingu a návrh aplikácie pre 2D robotické videnie na identifikáciu objektu zo známej množiny s praktickou aplikáciou pri pohybe objektu vo vozíku po ose. ...
 • Biometrická identifikace otisku prstu 

  Hlavatý, Matej
  Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu ...
 • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

  Krupa, Martin
  Cílem práce je popsat čárové kódy používané běžně v praxi a vytvořit aplikaci, která bude za pomocí počítačového vidění zvolené kódy detekovat a rozpoznávat v reálnem čase. Nejdříve popisuje klasické, lineární čárové kódy, ...
 • Detekce a počítání LED s využitím SSE instrukcí 

  Stachera, Tomáš
  Témou tejto diplomovej práce je vytvoriť sadu inštrukcií pre detekovanie a počítanie LED na paneli výkonového zdroja s použitím algoritmov s SSE inštrukciami. Cieľom bude porovnať čas potrebný na spracovanie jednotlivých ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Jausch, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k ...
 • Detekce cesty ve venkovním prostředí zpracováním obrazu 

  Vrbičanová, Antónia
  Táto práca sa zaoberá detekciou cesty, ktorá sa nachádza vo vonkajšom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa sú použité dva prístupy. Požaduje sa, aby boli oba odolné voči náhlym svetelným zmenám v obraze a použiteľné pre ...
 • Detekce chorob v snímku sítnice oka 

  Koštialik, Daniel
  Diabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria medzi  najčastejšie ochorenia sietnice,  ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú slepotu. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať software schopný ...
 • Detekce objektů 

  Baáš, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tvarovo nemenných objektov na snímkach. Pre detekciu je využitý algoritmus hranového vzdialenostného párovania, ktorý je na tieto účely stavaný. Prvá časť tejto práce je určená ...
 • Detekce objektů v zorném poli kamery 

  Mahrík, Tomáš
  Táto práca pojednáva o metódach využívaných v počítačovom videní na lokalizáciu a následnú detekciu objektov v obraze. Prináša stručný prehžad najrozšírenejších lokalizačných a detekčných metód, a následne popisuje ich ...
 • Detekce patologií ve snímcích sítnice 

  Mesíková, Klaudia
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia softwaru na detekciu prejavov ochorenia diabetes mellitus na snímke sietnice ľudského oka. Ochorenie s názvom diabetická retinopatia je najčastejším ochorením postihujúcim ...
 • Detekce projevů onemocnění na sítnici lidského oka 

  Koštialik, Gabriel
  Najčastejšia príčina oslepnutia u ľudí, medzi 20 až 64 rokmi, je diabetická retinopatia. Toto ochorenie vzniká z nejasných dôvodov, no príčina je jasná. Diabetes mellitus, u nás známy aj ako cukrovka. Prognóza vývoja počtu ...
 • Detekce zbraní ve 2D obrazu 

  Demčák, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových ...
 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...
 • Generátor syntetické datové sady pro dopravní analýzu 

  Svoreň, Ondrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením generátora syntetickej dátovej sady pre do pravnú analýzu. V práci sa venujem problematike analýzy dopravy prostredníctvom počí tačového videnia, spôsobu a podmienkam vytvorenia ...
 • Generování onemocnění kůže do syntetických otisků prstů z SFinGe 

  Svoradová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu, ktorý generuje kožné ochorenia do syntetického odtlačku prstu. Pomocou generovaných objektov sa vytvárajú hlavné znaky kožných ochorení do odtlačku prsta, ...