Now showing items 1-3 of 3

 • Interpretace neuronových sítí ve zpracování řeči 

  Sarvaš, Marek
  S rastúcou popularitou hlbokých neurónových sietí, nedostatok transparentnosti spôsobenejich funkciou čiernej skrinky, zvyšuje dopyt po ich interpretácii. Cieľom tejto práce je získať nový pohľad na hlboké neurónové siete ...
 • Mobilní aplikace pro odstraňování šumu v reálném čase 

  Siladi, František
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá bude v reálnom čase odšumovať reč. V prvej kapitole je popísaná teória súvisiaca so spracovaním signálov a popísané filtry na odšumenie. V nasledujúcej ...
 • Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení 

  Káčerová, Erika
  Diplomová práca sa zoberá problematikou odhadu formantových kmitočtov. V prostredí Matlab je vytvorený systém, ktorý generuje databázu referenčných hodnôt prvých troch formantových kmitočtov z nahrávok ľudskej reči. Pritom ...