Now showing items 1-11 of 11

 • Detekce životních funkcí s použitím radaru 

  Köteleš, Dávid
  V dnešnej dobe je veľmi dôležité merať životné funkcie človeka. Vďaka získaným dátam môžeme kontrolovať zdravotný stav ľudí. Rovnako sa táto kontrola využíva aj v športoch pri kontrole výkonu športovcov. K meraniu sa ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Novák, Adrián
  V bakalárskej práci je popísané vytvorenie desktopovej aplikácie, ktorá spracováva radarové dáta, z nich vhodným spôsobom detekuje zachytené vozidlá a určuje ich rýchlosť a smer pohybu. Jadro aplikácie využíva Fourierovú ...
 • Měření rychlosti vozidel s použitím radaru 

  Vlkovič, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie ktorá z radarových dát extrahuje informácie o rýchlosti vozidiel. Na radarové merania bol použitý radar s kontinuálnou vlnou. Dôraz sa kladie na zistenie ...
 • Monitorování stavu řidiče 

  Blašková, Barbora
  Vedieť šoférovať auto je v dnešnom svete považované za dôležité, či dokonca nutné. Avšak, s pribúdajúcou premávkou je nevyhnutné, že sa stanú nehody, ktoré môžu mať aj fatálne následky.  Množstvo informácií, ktoré musí ...
 • Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05 

  Majerčík, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade ...
 • Radar Signal Processing for Radio Altimeter 

  Krasňanský, Milan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou algoritmu pre spracovaniu signálu z radaru využívajúceho frekvenčne modulovanú kontinuálnu vlnu. Cieľom je implementácia algoritmu, ktorý by bol dostatočne rýchly ...
 • Restaurace zvukových signálů poškozených kvantizací 

  Šiška, Jakub
  Táto práca sa zaoberá reštauráciou zvukových signálov poškodených kvantizáciou. V teoretickej časti je popísaná kvantizácia a dekvantizácia všeobecne, rôzne existujúce metódy dekvantizácie audio signálov a opis teórie ...
 • Rozpoznání zvukových událostí pomocí hlubokého učení 

  Bajzík, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania a rozpoznávania udalostí v zvukovom signále. Práca skúma možnosť využitia vizualizácie zvukového signálu a následné použitie konvolučných neurónových sietí ako klasifikátoru ...
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Fábik, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zberu dát a ich spracovania. Sú v nej objasnené pojmy zber dát, spracovanie signálu, D/A a A/D prevodníky a ďalšie s nimi spojené. Časť práce sa zapodieva hardwarom NI USB ...
 • Využití dat z pohybových senzorů pro analýzu činnosti uživatele 

  Eršek, Martin
  Cieľom práce je návrh a implementácia klasifikačného algoritmu pre analýzu činnosti používateľa na základe dát z pohybových senzorov. Práca skúma možnosti klasifikácie a počítania opakovaní 7 základných cvikov s vlastnou ...
 • Využití umělých neuronových sítí pro hodnocení spánku 

  Vašíčková, Zuzana
  Hlavným cieľom semestrálnej práce je vytvorenie umelej neurónovej siete, ktorá bude schopná roztriediť spánok do spánkových epoch. Na začiatku je uvedené zhrnutie informácií o spánku a spánkových epochách. V ďalších ...