Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti 

    Bližňáková, Monika
    Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomický a personální dopad dvou sloučených středních škol – Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předmětem ...