Now showing items 1-2 of 2

  • Materiály pro výrobu pružin 

    Sercel, Daniel
    Tato práce se zabývá přehledem materiálů pro výrobu pružin, jejich charakteristikou a použitím pro jednotlivé průmyslové aplikace. Dále pak shrnuje možnosti tepelného a mechanického zpracování jednotlivých materiálů a dopad ...
  • Soustružení pružinových ocelí 

    Ciba, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá sústružením pružinových ocelí a je zameraná na pozorovanie vplyvu vyšších rezných rýchlostí a moderných rezných materiálov na mikroštruktúru vzorky tanierovej pružiny. Obsahuje experimentálnu ...