Now showing items 1-13 of 13

 • 2D a 3D analýza polovodičových struktur metodou SIMS 

  Vařeka, Karel
  Chemická analýza polovodičových struktur pomocí metody SIMS je hlavní náplní této bakalářské práce. Umožňuje hloubkové profilování a vytváření 2D či 3D snímků materiálů. Během zkoumání čipu z polovodiče TIGBT dochází k ...
 • Analýza nanostruktur metodou ToF-LEIS 

  Duda, Radek
  Předložená práce pojednává o využití analytické metody TOF-LEIS v oblasti výzkumu nanostruktur. Touto metodou byl stanoven nový postup pro hloubkové profilování prvkového složení vzorku, který je založen na střídavém měření ...
 • Moderní metody povlakování řezných nástrojů a jejich aplikace 

  Kolenič, Michal
  Práca pojednáva o PVD povlakovacích metódach so zameraním na katodické magnetrónové naprašovanie HIPIMS. Venuje sa štúdiu mechanických a štrukturálnych vlastností povlakov vytvorených týmito metódami. Experimentálna časť ...
 • Napájecí zdroj pro pulsní magnetronové naprašování 

  Chochola, Ondřej
  Předkládaná práce se zabývá teorií depozice velmi tenkých vrstev pomocí pulsního magnetronového naprašování a návrhem, realizací a testováním napájecího zdroje pro pulsní magnetronové naprašování.
 • Návrh iontového zdroje pro odprašování 

  Glajc, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového typu iontového zdroje. Jejím cílem je navrhnout iontový zdroj se sedlovým polem pro odprašování. Inovací ve vypracovaném návrhu je kombinace klasického válcově symetrického ...
 • Příprava vysoce definovaných nanoporézních struktur s využitím v membránové biosensorice 

  Fabianová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou plasmonického biosensoru založeného na vysoce definovaných porézních strukturách vytvořených v nitridu křemíku obsahujících kovové nanomenhiry. Tyto porézní struktury byly připraveny ...
 • Studium lokálně modifikovaných povrchů pro selektivní růst kobaltu 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci se pomocí metody rentgenové fotoelektronové spektroskopie určovala chemická analýza křemíkových substrátů s orientací (1 1 1). Byly využity přístroje XPS Kratos Supra a elektronový mikroskop Tescan LYRA3 s ...
 • Studium povlakovací technologie HIPIMS pro řezné nástroje 

  Havlíková, Hana
  Cílem práce je uvedení do problematiky metody PVD se zaměřením na metodu HIPIMS a jejím srovnání s konvenčním DC magnetronovým napařováním. Součástí experimentální části práce je zkoumání mechanických a životnostních ...
 • Tenkovrstvé systémy 

  Kuchařík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev na různé druhy substrátů. V rámci teoretické části je přehled tvorby tenkých vrstev pomocí několika technik. V práci se nachází přehled používaných procesů čištění ...
 • Testování a optimalizace iontového zdroje 

  Glajc, Petr
  V diplomové práci je detailně popsán proces testování iontového zdroje se sedlovým polem doplněný nejdůležitějšími výsledky experimentů. Mezi ně lze zařadit měření příčného profilu proudu iontového svazku a energiového ...
 • Tvorba nanostruktur pomocí fokusovaného iontového svazku 

  Bartoš, Radko
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou obrábění iontovým svazkem. Jsou představeny přístroje, které se pro tuto metodu používají, a možnosti různých druhů nastavení počátečních podmínek, které mají za následek odlišný ...
 • Vyhodnocení vlastností dieletrik pro vlnovody ve střední infračervené oblasti 

  Konečný, Aleš
  Využití plasmonovo polaritonových vlnovodů se ukázalo vhodné pro senzorové aplikace ve středně infračervené oblasti spektra. Vlnovod je v kontaktu s médiem v plynném či kapalném stavu, který obsahuje měřenou koncentraci ...
 • Výroba polovodičových součástek na křemíku 

  Ježek, Vladimír
  Předkládaná práce se zabývá problematikou základních technologií a procesů pro výrobu polovodičových součástek na křemíkovém substrátu. Uvádí procesy vytváření vrstvy oxidu křemičitého pomocí oxidace, vytváření struktur ...