Now showing items 1-20 of 25

 • Mikuláškovo náměstí Brno 

  Kociánová, Lenka
  Tématem projektu je návrh Mikuláškova náměstí v Brně - Starém Lískovci, místa společenského kontaktu, kulturních akcí či aktivního odpočinku, ve spojení s parkem, zelení. Náměstí je místem společenského kontaktu, místem ...
 • Novostavba volnočasového sportovního centra 

  Mališ, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem volnočasového sportovního centra ve městě Partizánske v Slovenské republice. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt volnočasového sportovního centra má dvě ...
 • Polyfunkční objekt 

  Matoušek, Radek
  Projekt zpracovává návrh polyfunkčního domu – sportovního centra pro sportovní využití. Polyfunkční dům je situován ve městě Česká Skalice a jeho kapacita je asi 140 lidí. V budově jsou tyto prostory: 2 squashová hřiště, ...
 • Rekonstrukce budovy kina 

  Uhrinec, Marek
  Diplomová práca sa zameriava na rekonštrukciu budovy kina v meste Gbely. Je to kompletná rekonštrukcia celej budovy ako z exteriéru tak aj z interiéru. Pôvodná funkcia budovy, budova s kinosálou, sa zmenila na športovo ...
 • Sport & relax centrum 

  Sobotka, Martin
  Objekt SPORT & RELAX CENTRUM je novostavba tvořena nosným ŽB monolitickým skeletem. Výplňové zdivo je tvořeno z pórobetonových tvárnic YTONG. Zateplení je provedeno z desek z minerální vlny. Fasáda je provětrávaná a vytvořena ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Píšek, Pavel
  Diplomová práce řeší návrh a provedení projektové dokumentace pro provedení stavby sportovně relaxačního centra. Stavba je situována v okrajové části města Vsetín ve Zlínském kraji. Konstrukční systém stavby je zděný z ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Flodrová, Helena
  Diplomová práce se zabývá novostavbou sportovně relaxačního centra, situovaného v blízkosti Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, osazený do mírně ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Libřický, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního a relaxačního centra. Navrhovaný objekt se nachází v jihovýchodní části města Hradce Králové, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního ...
 • Sportovně relaxační centrum 

  Hrabal, Marek
  Tato diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra. Tento objekt je umístěn na pozemkách č. 1241/549, 1241/571 v k.ú. Velkých Bílovic. Velké Bílovice jsou menší město v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází ...
 • Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě 

  Bočková, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Obvodové nosné stěny ...
 • Sportovní centrum 

  Drápalová, Petra
  Jedná se o samostatně stojící sportovní centrum. Budova leží v obci Jiříkovice, v okrese Brno -venkov. Toto sportovní centrum má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je založen na základových pasech z ...
 • Sportovní centrum 

  Švačková, Tereza
  Diplomová práce Sportovní centrum je zpracována na úrovni projektové dokumentace. Navrhovaný objekt je samostatně stojící na rovinném pozemku v Lipníku nad Bečvou. Má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Stavba je založena ...
 • Sportovní centrum 

  Kalous, Tomáš
  Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rychnově nad Kněžnou. Objekt je nepodsklepený dvoupodlažní, osazen do mírně svažitého terénu. Budova je navržena ze systému Porotherm se stropními panely Spiroll. ...
 • Sportovní centrum 

  Přibyl, Petr
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu sportovního centra ve městě Telč. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Ve své ...
 • Sportovní centrum 

  Nováková, Kateřina
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby sportovního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Humpolecká na parcelách č. 2709/3 a 2709/4. Pozemky jsou svažité a jejich celková výměra je 14 849 m2. Budova má dvě nadzemní ...
 • Sportovní centrum 

  Špalek, Jiří
  Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Uherském Brodě. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Budova je navržena ze systému Porotherm a stropních panelů Spiroll. Střecha je jednoplášťová ...
 • Sportovní centrum 

  Draštíková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby sportovního centra. Kapacita sportovního centra je 90 návštěvníků a 12 zaměstnanců. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, bezbariérový, zděný z vápenopískových bloků s plochou ...
 • Sportovní centrum 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v západní části města Zruč nad Sázavou, v lokalitě určené pro stavby a plochy ...
 • Sportovní centrum 

  Nováček, Petr
  Téma diplomové práce je novostavba sportovního centra v Rosicích. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený čtyřpodlažní. Stavba je navržena ze systému ...
 • Sportovní centrum Hodonín 

  Svatek, Michal
  Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci sportovního centra. Dům je situován v Hodoníně v rovinatém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi nadzemními podlažími, ...