Now showing items 1-9 of 9

 • Detekce infiltrace srážkové vody metodou EIS 

  Lipinský, Vít
  Diplomová práce se zabývá detekcí infiltrace srážkové vody v zeminách pomocí metody elektrické impedanční spektrometrie. Jejím cílem je posoudit vhodnost této metody a měřicí aparatury pro úlohu infiltrace vody v zeminách.
 • Hospodaření s povrchovou vodou v zastavěném území 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Popis a naznačení řešení problému vzniklého ve styku dráhy soustředěného odtoku a části obce.
 • Voda a město 

  Vacková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Naznačení a popis směru, kterým by se mělo ubírat hospodaření s vodou ve městech.
 • Využití srážkových vod v areálu firmy 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití srážkových vod v areálu firmy a návrhem zdravotně technických instalací v nově budovaném objektu školicího střediska a skladovacího prostoru. V teoretické části je popsána ...
 • Využití srážkových vod v průmyslovém objektu 

  Vacek, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zdravotně technických instalací a plynovodních zařízení v průmyslovém objektu. Teoretická část řeší využívání srážkových vod v objektu jako vody provozní a experimentální stanovení průtoku a ...
 • Využití srážkových vod ve sportovním a kulturním centru 

  Bardonová, Hedvika
  Diplomová práce je zaměřena na využívání srážkových vod ve sportovním a kulturním centru a s tím související vypracování projektu zdravotně technických instalací. Teoretická část je zaměřena na představení problematiky ...
 • Využití šedé a dešťové vody pro občanskou vybavenost 

  Korytář, Ivo
  V této práci řeším aktuální téma využití šedé a dešťové vody v občanské vybavenosti. Hlavními cíli práce jsou možnosti využití těchto vod a rozebrání problematiky kvality dešťových vod. V práci také rozebírám již aplikovaný ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu pro bydlení 

  Zálešák, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodem v objektu pro bydlení. Jedná se o objekt pro bydlení se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod ve výrobním závodu 

  Strnadová, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na odvádění splaškových a dešťových odpadních vod, zásobování pitnou a požární vodou a dodávku plynu k plynovým spotřebičům. Teoretická část se zabývá odpadní vodou a jejím využíváním. Technická ...