Now showing items 1-2 of 2

  • Vsakování srážkových vod 

    Kračman, Martin
    Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...
  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v předškolním zařízení 

    Műller, Martin
    Diplomová práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace, s využitím srážkových vod v předškolním zařízení. Teoretická část se zabývá lapáky tuků. Experimentální část je zaměřena na průtoky vody, předškolním ...