Now showing items 1-2 of 2

  • Softwarový generátor EKG signálu 

    Hendrych, Marek
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením EKG signálu a jeho možnými morfologiemi. Signál se generuje pomocí programu, který je vytvořen v prostředí MATLAB. Na základě prostudovaných metod popisujících signál, byla vybrána ...
  • Umělá aorta pro demonstraci činnosti intraaortální balonkové kontrapulzace 

    Bičiště, Jan
    Diplomová práce popisuje návrh a konstrukci modelu umělé aorty určené pro demonstaci činnosti intraaortálního balonkového katétru (IAB) a testování reakce kontrapulzační pumpy na simulovanou srdeční činnost v režimu ...