Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Prokopová, Ivona
  Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
 • Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech 

  Ambrožová, Monika
  Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem některých onemocnění, která jsou ...
 • Třídění EKG cyklů pomoci shlukové analýzy 

  Ředina, Richard
  Bakalářská práce pojednává o~aplikaci shlukové analýzy na~různé záznamy EKG s~cílem vytvoření spolehlivého algoritmu na~detekci odlišných QRS komplexů. Samotný algoritmus zahrnuje filtraci, upravení pozic R kmitů, vytvoření ...