Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu 

    Musikhina, Ksenia
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce srdečních buněk v mikroskopickém obrazu. Byly vyzkoušeny různé způsoby předzpracování a segmentace obrazu za účelem určit nejvhodnější metody pro další klasifikaci. Pro ...
  • Modelování dynamiky kalcia v excitabilních i neexcitabilních buňkách 

    Tkáč, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá elektrofyziologickými jevy na molekulární úrovni a úrovni buněk. Cílem je podat základní informace pro pochopení jednoduchých buněčných modelů. Práce také pojednává o principech modelování ...