Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály 

  Tiurina, Mariia
  Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického ...
 • Polygrafické měření stresu 

  Faltýnková, Květoslava
  Tato práce se zabývá polygrafickým měřením stresu. V práci jsou popsány fyziologické projevy vyvolané stresem jako následek lživé odpovědi na položenou otázku a způsoby měření těchto projevů. Je zaměřena hlavně na změnu ...
 • Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, ...
 • Vyhodnocení variability rychlosti pulzové vlny 

  Benešová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá variabilitou rychlosti pulzní vlny. Zabývá se studiem vyhodnocení variability kardiovaskulárních signálů. Zpracovává rešerši metod měření rychlosti pulzní vlny a využití její analýzy ve ...
 • Zpracování bioimpedančního signálu 

  Soukup, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je prostudování vzniku bioimpedančního signálu a jeho následné využití při určení srdečního výdeje. K výpočtu jsou v této práci využity tři výchozí typy biologických signálů. A to ekg, signál ...