Now showing items 1-4 of 4

 • Detektor srdečních ozev 

  Hlaváčová, Kristýna
  Tato práce se zabývá detekcí srdečních ozev v signálu.V první polovině je objasněna anatomie, fyziologie kardiovaskulárního systému a srdečních ozev. Dále jsou popsány přístroje pro vyhodnocení fonokardiografických signálů ...
 • Vizualizace činnosti srdce z auskultace 

  Kocová, Lucie
  Tato práce se zabývá auskultací srdce a navržením blokového schématu přístroje pro snímání srdečních ozev. Pomocí fonendoskopu bylo nasnímáno několik signálů, které se přehrávají v programu LabVIEW a je zde provedena ...
 • Vyhodnocení srdečního výdeje bioimpedanční metodou u pacientů se stimulátorem 

  Soukup, Ladislav
  Tato práce se zabývá možností využití bioimpedančního signálu k výpočtu srdečního výdeje. Jsou zde rozebrány zejména Kubíčkova, Šrámkova a Šrámek-Bernsteinova metoda. Tyto metody byly aplikovány na předložený soubor dat, ...
 • Zpracování signálu srdečních ozev 

  Němcová, Simona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování signálu srdečních ozev. Popisuje princip vzniku srdečních ozev, způsoby jejich měření a především analýzu naměřeného fonokardiografického signálu. V praktické části práce je ...