Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza variability srdečního rytmu pomocí korelačních dimenzí 

    Ptáček, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu (HRV). Zaměřením se na analýzu HRV v časové oblasti a především pomocí korelačních dimenzí. Dále je nutné navržení metodiky vyhodnocení změn HRV u těchto dat ...