Now showing items 1-1 of 1

  • Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace 

    Zelinková, Kateřina - Šarlota
    Tato bakalářská práce řeší problematiku šíření vysokonapěťového pulzu při elektroporaci na cílovou ablační oblast. Pří bližším zkoumání vlivu elektroporace bylo nutné se nejprve teoreticky seznámit s elektrickými jevy v ...