Now showing items 1-20 of 45

 • Android vs Bada 

  Obořil, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním mobilních platforem Samsung bada a Google Android, a to zejména z hlediska vývoje nativních aplikací. Srovnávány jsou možnosti nativních aplikací, vývojové nástroje a podpora grafiky ...
 • Android vs iOS: srovnávací studie 

  Pršeš, Faruk
  Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto ...
 • Budoucnost benzinových dvoutaktních motorů 

  Kříž, Jakub
  Práce se zabývá historickým vývojem dvoudobých benzínových motorů od samých počátků vzniku dvoudobého cyklu, mapuje technologický vývoj těchto motorů až do dnešní doby, kde je v druhé polovině pozornost věnována přímému ...
 • Decimace polygonálních modelů 

  Johannesová, Daniela
  Při reprezentaci objektů pomocí polygonálních modelů často vznikají modely obsahující velmi vysoké množství polygonů. Pokud chceme pracovat s takovým modelem v reálném čase, tak je nutné ho zjednodušit.Proces zjednodušování ...
 • Investiční strategie založená na Bollingerových pásmech 

  Borek, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá automatizací a srovnáním dvou různých strategií pro forexové trhy, založených na ukazateli z nástrojů technické analýzy zvaném Bollingerova pásma. Obě dvě strategie jsou nejprve optimalizovány ...
 • Komparace zdaňování fyzických osob v České republice a v Nizozemsku 

  Saňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním zdaňování příjmů fyzických osob v prostředí dvou odlišných států, kterými jsou Česká republika a Nizozemsko. V teoretické části jsou důkladně popsány daňové pojmy a různé druhy zdanitelných ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Grošaft, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby zdaňování fyzických osob. V analytické části jsou tyto způsoby ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Urbánek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou komprese obrazu pomocí vlnkové transformace. První část tohoto dokumentu poskytuje čtenáři informace o problematice komprese obrazu, představuje nejznámější současné postupy a detailněji ...
 • Mapování algoritmů do technologie FPGA s využitím nástrojů vysokoúrovňové syntézy 

  Kupka, David
  Tato práce se zabývá způsoby popisu hardware. Představuje metody používané při syntéze popisu a následně na sadě algoritmů porovnává dnes běžný nízkoúrovňový popis v jazyce VHDL s nově nastupující vysokoúrovňovou syntézou, ...
 • Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii 

  Jindrová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Tato práce pojednává o možnostech a funkcích moderních grafických akcelerátorů a měření jejich výkonu pod rozhraním OpenGL. Využívají se při tom rozšířené algoritmy na zobrazování scény v reálném čase. Zaměřuje se na ...
 • Nástroje a technologie pro vytváření mobilních aplikací 

  Čtvrtníček, Dušan
  Tato bakalářská práce popisuje a porovnává možnosti vývoje mobilních aplikací pro různé mobilní operační systémy (Android, Windows Phone atd.). Práce také popisuje dostupné nástroje k tvorbě mobilních aplikací. Na základě ...
 • Návrh metod hodnocení ukazatelů efektivity civilních letišť 

  Novotný, Roman
  Úvodní část práce zahrnuje vývoj letecké dopravy, členění letišť podle Ministerstva dopravy v ČR, podle zákona o civilním letectví a dle kódového značení letišť (předpis L 14). Cílem bylo provést teoretické definování a ...
 • Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR 

  Kříž, Martin
  Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i na území dnešní České republiky a také současným ...
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Návrh založení objektu 

  Machů, Michal
  Předmětem práce je návrh založení a následné posouzení výrobní haly. Varianty založení budou diskutovány a vzájemně srovnány. Objekt se nachází v oblasti, kde jsou zastoupeny mocné vrstvy štěrků. Návrh pilotového založení ...
 • Návrh založení výrobní haly 

  Machů, Michal
  Předmětem práce je návrh založení a následné posouzení výrobní haly. Varianty založení budou diskutovány a vzájemně srovnány. Objekt se nachází v oblasti, kde jsou zastoupeny mocné vrstvy štěrků. Návrh pilotového resp. ...
 • Návrh zařízení pro značení bužírek 

  Pavelka, David
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro značení bužírek, využívaných k izolaci vodičů elektromotorů. Práce je zpracována na základě úzké spolupráce s firmou Motors Leroy Somer. Praktická část je ...
 • Neuronové sítě s ozvěnou stavu pro předpověď vývoje finančních trhů 

  Pospíchal, Ondřej
  Tato práce se zabývá neuronovou sítí s ozvěnou stavu a urychlením jejího učení implementací na grafický procesor. V teoretické části práce jsou obecně uvedeny neuronové sítě a několik vybraných typů neuronových sítí, ze ...
 • Nový transportní letoun pro AČR 

  Mácha, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je výběr nového transportního letounu pro Armádu České republiky. V úvodu je charakterizován současný stav flotily transportních letounů a příčiny její obnovy. Součástí práce je výčet požadavků, ...