Now showing items 1-2 of 2

  • Variantní řešení výroby jezdce 

    Chládek, Martin
    Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojní inženýrství předkládá návrh technologií použitelných při výrobě jezdce, který je součástí aretačního mechanismu vyráběného firmou TOKOZ a.s., a podává zhodnocení ...
  • Variantní řešení výroby modulární skříně 

    Valčík, Martin
    Bakalářská práce oboru Strojní inženýrství je zaměřena na návrh a zhodnocení vhodnosti technologií, potřebných k výrobě modulární skříně, určené pro elektrické rozvaděče typu STX, sériového označení IP55 / IK09, která je ...