Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce jeřábové dráhy - srovnávací výpočet 

    Krompolc, František
    Náplní bakalářské práce je přepočet statického výpočtu jeřábové dráhy daných rozměrů dle platných eurokódů (ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6) a jeho porovnání s přepočtem dle předcházejících norem (ČSN 27 0103 a ČSN 27 0101). ...