Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco 

    Matulková, Zuzana
    V bakalářské práci je popsán vliv stárnutí listů na obsah enzymu Rubisco u buku lesního rostoucího za normální a zvýšené atmosférické koncentrace oxidu uhličitého. Odběr vzorků probíhal na Experimentální ekologické stanici ...