Now showing items 1-3 of 3

 • Financování revitalizace panelového domu 

  Gryga, Robert
  Tato diplomová práce „Financování revitalizace panelového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu. Na základě teoretických poznatků, provedených analýz a výpočtů, obsahuje řešení pro konkrétní ...
 • Návrh financování zateplení bytového domu 

  Ratkovská, Lenka
  Práce „Návrh financování zateplení bytového domu“ se zabývá možnostmi financování rekonstrukce panelového domu, analýzou nabídek na Českém trhu a navržením optimálního způsobu investování. V teoretické části jsou popsány ...
 • Využití alternativních zdrojů elektrické energie pro napájení rodinného domu 

  Varmuža, Jan
  Tato práce se zabývá zhodnocením a analýzou současného stavu obnovitelných zdrojů energie a postojem EU k nim. Je zde provedeno srovnání obnovitelných zdrojů biomasa, voda, vítr, Slunce a energie prostředí. U jednotlivých ...